Förutom att spelet och spelarna har utvecklats mycket under åren som gått sedan de första partierna av spelet spelades så har det också uppkommit vede

Förutom att spelet och spelarna har utvecklats mycket under åren som gått sedan de första partierna av spelet spelades så har det också uppkommit vedertagna varianter av spelet. Här kan du läsa mer detaljer.

Varianter av schack

Det som kännetecknar en variant av schack är att det är ett brädspel som har samma rötter som schack och som på minst ett sätt är relaterat till spelet. Enligt författaren till encyklopedien om schack så finns det över 2000 officiella varianter av schack. Och då räknas inte exempelvis kinaschack och luffarschack till de officiella varianterna.

Det här går att härleda långt tillbaka i historien. Det råder nämligen fortfarande en del tvister om hur schacket uppkom. Är det en förgrening av det indiska spelet Chaturanga? Eller är det en variant av det kinesiska spelet Xiangqi? Oavsett vilket så har de här två gamla spelen gett upphov till en rad avknoppningar som i sin tur lett till en rad olika schackliknande spel.

En modern fördjupning

Spelet har under årens lopp tagit många uttryck och varierat i status. Idag är det fortfarande till viss del en statussymbol att kunna spela schack, men det är mycket mera tillgängligt än vad det var för cirka hundra år sedan.